مطالب اخبار مهم اقتصادی

انواع بیمه تامین اجتماعی؛‌ فرق بیمه بیکاری، بیمه خویش فرما و بیمه مشاغل آزاد

شما در هر صنفی که مشغول به فعالیت باشید، باید بیمه شوید و از خدمات صنعت بیمه استفاده کنید. بیمه انواع و اقسام مختلفی دارد. بیمه بازنشستگی، بیمه عمر، بیمه تکمیلی و آتش‌سوزی و خودرو، ازجمله بیمه‌های شناخته‌شده در جامعه محسوب می‌شوند. بیمه بودن، نوعی کاهش ریسک و افزایش اعتماد به آینده است. ما در این مقاله به بررسی بیمه بیکاری، بیمه خویش فرما و بیمه مشاغل آزاد می‌پردازیم و به 30 پرسش متداول دربارهٔ انواع بیمه تامین اجتماعی پاسخ خواهیم داد. بیش از 15 میلیون نفر از جمعیت ایران، بیمه‌شدهٔ اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند و تقریبا 42 میلیون نفر از جمعیت کشور که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، از خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنند. بیش از 3٫5 میلیون نفر مستمری‌بگیر و بازنشستهٔ این سازمان‌اند که ماهانه خدمات مادی دریافت می‌کنند که با توجه به روند پیرشدن جمعیت کشور، تعدادشان در حال افزایش است. متأسفانه فرهنگ بیمه در ایران، مثل فرهنگ ایمنی و بهداشت محیط کار (HSE) و فرهنگ پرداخت صحیح و اصولی مالیات، ضعیف است و توجه شایانی به آن نمی‌شود. تراژدی پلاسکو در سال 95، بیمه‌نبودن نیمی از جامعه ایران و اقتصادِ ضعیفِ مبتنی بر نفت، خود مصادیق عدم توجه صحیح به این سه عامل رونق و توسعه است.

مشاهده کامل